Bezpieczne korzystanie z poczty e‑mail i sieci Web

, , Możliwość komentowania Bezpieczne korzystanie z poczty e‑mail i sieci Web została wyłączona

Jeśli komputer jest połączony z Internetem, inni użytkownicy mają dostęp do tego komputera lub użytkownik udostępnia pliki, należy podjąć odpowiednie kroki zmierzające do zabezpieczenia komputera przed uszkodzeniem. Dlaczego? Ponieważ komputery są narażone na ataki przestępców komputerowych (nazywanych czasami hakerami lub crackerami). Osoby te mogą przeprowadzić atak bezpośrednio, włamując się do komputera przez Internet i wykradając informacje osobiste, lub pośrednio, tworząc złośliwe oprogramowanie (lub kod typu malware), którego zadaniem jest doprowadzenie do uszkodzenia komputera. Na szczęście można chronić komputer, podejmując kilka prostych środków ostrożności.

Cute teenager with laptop

Porady dotyczące bezpiecznego korzystania z poczty e‑mail i sieci Web

  • Przy otwieraniu załączników wiadomości e‑mail należy zachować ostrożność. Załączniki wiadomości e‑mail (pliki dołączone do wiadomości e‑mail) są głównym źródłem zarażenia wirusami. Nigdy nie należy otwierać załączników pochodzących od nieznanych osób. Jeśli znasz nadawcę, ale nie oczekujesz otrzymania załącznika, sprawdź przed jego otwarciem, czy nadawca rzeczywiście wysłał załącznik.
  • Należy dokładnie zabezpieczyć informacje osobiste. Jeśli w witrynie sieci Web zostanie wyświetlone pytanie o numer karty kredytowej lub inne informacje osobiste, trzeba upewnić się, że witryna należy do witryn zaufanych, i sprawdzić, czy system obsługi transakcji jest bezpieczny.
  • Należy korzystać z filtru witryn wyłudzających informacje w programie Internet Explorer. Wyłudzanie informacji to działanie polegające na tworzeniu fałszywych wiadomości e‑mail i witryn sieci Web, aby na drodze oszustwa skłonić użytkowników komputerów do ujawnienia informacji osobistych i finansowych. Fałszywa wiadomość e‑mail lub witryna sieci Web wydają się pochodzić z zaufanego źródła, takiego jak bank, instytucja wydająca karty kredytowe lub renomowany sprzedawca prowadzący sprzedaż w trybie online. Filtr witryn wyłudzających informacje pomaga wykrywać witryny wyłudzające informacje i chronić użytkownika przed takimi próbami.
  • Należy postępować ostrożnie, klikając hiperłącza w wiadomościach e‑mail. Hiperłącza (łącza, które otwierają witryny sieci Web po kliknięciu) są często używane przy próbach wyłudzania informacji lub szpiegowania, ale mogą także uczestniczyć w przesyłaniu wirusów. Należy klikać tylko łącza w wiadomościach e‑mail pochodzących z zaufanych źródeł.
  • Dodatki należy pobierać tylko z zaufanych witryn sieci Web. Dodatki do przeglądarek sieci Web, w tym formanty ActiveX, umożliwiają stronom sieci Web wyświetlanie pasków narządzi, informacji giełdowych, zawartości wideo i animacji. Wraz z dodatkami mogą jednak zostać zainstalowane programy szpiegujące lub inne złośliwe oprogramowanie. Jeśli w witrynie sieci Web zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie dodatku, należy najpierw upewnić się, że pochodzi on z zaufanego źródła.