Microsoft Safety Scanner

, , Możliwość komentowania Microsoft Safety Scanner została wyłączona

Microsoft Safety Scanner to dostępne do pobrania bezpłatne narzędzie, które służy do skanowania dysków w celu wykrycia i usunięcia ewentualnych wirusów, programów szpiegujących i innego złośliwego oprogramowania. Narzędzie to jest zgodne z istniejącym oprogramowaniem antywirusowym.

Program pozwala przeskanować system na kilka sposobów, różniących się od siebie obszarem poszukiwań niechcianego oprogramowania i czasem potrzebnym na jego wykonanie. Szybkie skanowanie w poszukiwaniu wirusów przeszukuje miejsca krytyczne dla systemu operacyjnego. Skanowanie pełne skanuje dokładnie całą przestrzeń dyskową widoczną dla systemu, przez co może być bardzo czasochłonne. Dostępne jest jeszcze skanowanie niestandardowe, które składa się ze skanowania szbkiego oraz przeszukiwania folderów zdefiniowanych przez użytkownika. Należy zauważyć, że program nie jest zastępstwem dla normalnego oprogramowania antywirusowego, a raczej dodatkową linią obrony czy też środkiem zaradczym w przypadku zainfekowaniem wirusem bez proaktywnej ochrony.

Uwaga. Z programu Microsoft Safety Scanner można korzystać przez 10 dni od daty jego pobrania. Aby skanowanie uwzględniało najnowsze definicje złośliwego oprogramowania, należy ponownie pobrać i uruchomić program Microsoft Safety Scanner.Program Microsoft Safety Scanner nie zastępuje oprogramowania antywirusowego, które na bieżąco zabezpiecza komputer. W celu bieżącej ochrony komputerów przed wirusami, programami szpiegującymi i innym złośliwym oprogramowaniem należy pobrać ze strony Microsoft Security Essentials program.

Microsoft-Safety-Scanner
Link: Pobierz