Zabezpieczenie sieci przed włamaniem

, , Możliwość komentowania Zabezpieczenie sieci przed włamaniem została wyłączona

Najbardziej popularnym zabezpieczeniem sieci przed włamaniem są tzw. zapory sieciowe popularnie zwane firewallami, które chronią pojedyncze komputery zwykłych użytkowników, jak i sieci firmowe. Zapora taka ma za zadanie uniemożliwić przesył groźnych plików do komputera. Opis działania takiej zapory jest bardzo prosty. Wszelkie dane i informacje przesyłane są w internecie bądź sieciach lokalnych za pomocą protokołu TCP / IP.Protokół ten dzieli dane na małe pakiety, a takim małym filtrem jest firewall. Komputer przesyła pakiety do serwera, jeśli zaś do serwera docierają pakiety z innego miejsca sieci może to oznaczać próbę zakłócenia łączności, czyli przejęcie danych przez jakąś inną nieupoważnioną do tego aplikację lub komputer.

zabezpieczenie-przed-wlamaniem

Zapora ma za zadanie przerwać takie połączenie lub poinformować o nim użytkownika. Zapora sieciowa jest jednym z wielu zabezpieczeń komputera przed włamaniem, jednak mogą przenikać przez nią wirusy dlatego też zapora powinna działać także z dobrym systemem antywirusowym.